Copy of Persondata- og cookiepolitik

INTRODUKTION

Perfect Jeans ApS er forpligtet til at respektere og beskytte dit privatliv. Vores mål er at være klar over, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi bruger og beskytter dine personlige oplysninger.

Nedenstående privatlivspolitik (sammen med vores handelsbetingelser, andre dokumenter, der henvises til i den og vores cookiepolitik) beskriver, hvordan vi kan indsamle, bruge, gemme og behandle dine personlige oplysninger.

Vi håber virkelig, at du vil tage tid til at læse den igennem, da vi ikke har noget andet mål, end at bevare dit privatliv. Husk, at du kan administrere dine oplysninger og beskytte dit privatliv når som helst ved at se og redigere dine oplysninger på din konto eller kontrollere, hvilken slags cookies der bruges, når du besøger vores hjemmeside.

Denne privatlivspolitik er for hjemmesiden www.perfectjeans.dk. Perfectjeans.dk er et websted, der drives af Perfect Jeans ApS (herefter benævnt "Perfect Jeans", "os" eller "vi"), et selskab registreret i Danmark under CVR-nummer 40587438 og har adresse på Abildvej 5A, 5700 Svendborg, Danmark.

 

LOVGIVNING OG FORORDRINGER

Oplysningerne vi samler, bruger og behandler opsamles i overensstemmelse med:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)
 • Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

   

  PRINCIPPER

  Denne politik er baseret på følgende principper:

  • Personoplysninger skal behandles lovligt, retfærdigt og gennemsigtigt
  • Personoplysninger skal kun indsamles til specifikke, udtrykkelige og legitime formål og ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål;
  • Personoplysninger skal være passende, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt for forarbejdning;
  • Personoplysninger skal være nøjagtige og om nødvendigt holdes ajourførte med det formål at slette eller rette op med det samme.
  • Personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at den registrerede kun kan identificeres, så længe det er nødvendigt for behandlingen.
  • Personoplysninger skal behandles på en måde, der sikrer den rette sikkerhed
  • Personoplysninger skal ikke deles med tredjemand, medmindre det er nødvendigt for at kunne levere tjenesteydelser efter aftale.
  • Registrerede personer skal let kunne udøve deres rettigheder.

    

   HVILKEN PERSONLIG INFORMATION BLIVER SAMLET?

   Personlige oplysninger er data, der kan bruges til at identificere eller kontakte dig.

   I henhold til EU's Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) defineres personoplysninger som: "enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet".

   Hvis vi indsamler personlige data, vil vi alligevel aldrig indsamle følsomme personoplysninger om dig. EU's Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) definerer følsomme personoplysninger som "race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, og behandling af genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller straffedomme og lovovertrædelser.

   Når du bruger vores hjemmeside og/eller køber os fra os, kan vi samle forskellige oplysninger. Under alle omstændigheder er vi forpligtet til at sikre, at de oplysninger, vi modtager og bruger, er egnede til nedenstående formål.

    

   A. NÅR DU OPRETTER EN BRUGER

    INFORMATIONER VI MÅ BRUGE FORMÅL RETSGRUNDLAG
   Email adresse For at oprette en konto Med henblik på vores legitime interesser*:

   Perfect Jeans skal give dig adgang til indhold og opdateringer og lette effektiv drift af hjemmesiden
   Fulde navn
   Telefon nummer
   Betalingsadresse
   Leveringsadresse
   For at registrere de informationer der bliver påkrævet ved checkouten på forhånd
   Med henblik på vores legitime interesser*:
   Ved at forhåndsregistrere denne info vil det gøre købsprocessen nemmere

   Du behøver ikke forhåndsregistrere nogen af disse oplysninger
   Besøgte produkter og produkter du har gemt For at administrere din konto og lette indkøbsprocessen
   Med henblik på vores legitime interesser*:

   At kunne se, hvilke produkter du har besøgt og ønsket, vil vi forbedre din shopping oplevelse
   Ordre historik For at kunne se din ordre historik Udførelse af kontrakten mellem dig og Perfect Jeans:
   Det er blot en simpel historik der viser de køb du har lavet
   Oplysninger fra Facebook-konto, du linker til din Perfect Jeans konto Så du kan hurtigt logge ind på perfectjeans.dk og ikke skal registrere din konto. For at vise dig produkter du måske kan lide.
   Med henblik på vores legitime interesser*:

   Så du kan bruge vores hjemmeside og få vist produkter du måske kan lide

    

   B. NÅR DU LÆGGER EN ORDRE


    

   C. NÅR DU INTERARGERER MED HJEMMESIDEN

    

   D. NÅR DU KONTAKTER OS


    

   E. NÅR DU DELTAGER I VORES KONKURRENCER/GIVEAWAYS

   *Når vi stoler på 'legitime interesser', vil Perfect Jeans altid opfylde følgende krav:

   • Vi skal behandle oplysningerne med henblik på vores legitime interesser eller til tredjepart hvem vi giver det;
   • Ovenstående interesser skal balancere imod dine interesser. Vilkårene for "legitime interesser" vil ikke blive opfyldt, hvis behandlingen er uberettiget på grund af dens skadelige virkning på dine rettigheder og friheder eller legitime interesser. Perfect Jeans' berettigede interesser behøver ikke at være i harmoni med individets krav til betingelsen for at blive opfyldt. Der, hvor der dog er en alvorlig kontrovers mellem konkurrerende interesser, vil dine legitime interesser altid komme først.

    

   MARKETINGS KOMMUNIKATION

   Hvis du køber eller giver os din e-mail-adresse, vil du modtage marketingmeddelelser via e-mail og/eller SMS.

   Disse marketingmeddelelser er kun til for at advare dig om vores nuværende og kommende tilbud.

   Du kan selvfølgelig altid afmelde dig.

   Hvordan afmelder du dig fra marketings kommunikation?

   1. SMS
    -Ved at følge instruktionerne i slutningen af SMS-beskeden
    -Ved at kontakte vores kundeservice
   2. NYHEDSBREV
    -Ved at klikke på afmeldelseslinket i bunden af e-mailen
    -Ved at kontakte vores kundeservice

    

   BRUG AF DATA TIL REKLAME FORMÅL

   Vi bruger data indsamlet under dit besøg for at oprette bannere og annoncer, når du besøger andre tredjepartswebsteder. Disse annoncer oprettes via pixels og er baseret på de oplysninger, vi har af dig (f.eks. Søgehistorik), der forklarer, hvorfor du vil kunne se annoncer, der matcher varer, der ligner dem, du har tjekket ud på vores hjemmeside.

   Alle oplysninger, der bruges til at oprette disse annoncer, er pseudonymiserede, og vi bruger aldrig data, der tydeligt identificerer dig.

    

   DELING AF DIN INFORMATION

   Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til nogen tredjepart.

   Vi kan dog dele dine personlige oplysninger med virksomheder, der er eksperter på deres område som kan hjælpe os med at drive hjemmesiden, drive vores forretning eller hjælpe os med at servicere dig.

   Hver af vores tjenesteudbydere er blevet nøje udvalgt efter deres evne til at håndtere dine personlige oplysninger. De tilbyder garantier for at gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde kravene i GDPR og vores egne.

   Vi deler dine personlige oplysninger i følgende tilfælde:

   • Til ethvert medlem af vores gruppe, hvilket betyder vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og dets datterselskaber;
   • I tilfælde af at vi sælger eller køber nogen forretning eller aktiver, kan data blive videregivet til den potentielle sælger eller køber af sådanne forretninger eller aktiver;
   • Hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige data for at overholde enhver juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores Handelsbetingelser og andre aftaler; eller for at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Perfect Jeans, vores kunder eller andre. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på svindelbeskyttelse og reduktion af kreditrisici;
   • Hvis vi behandler det på vegne af en kunde;
   • Til virksomheder for udførelse af enhver kontrakt, vi indgår med dig eller dem, og det hjælper os med at yde vores tjenester tilstrækkeligt som f.eks. Betalingstjenesteudbydere, fragtfirmaer eller lageret.
   • Til andre professionelle virksomheder, reklamebureauer og analytikere eller søgemaskiner, der hjælper os med at køre, forbedre og optimere hjemmesiden eller hjælper os med at gemme dine data.
   • Med dit udtrykkelige samtykke.

     

    OVERFØRSEL AF DINE OPLYSNINGER UDENFOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE

    Når en tredjepartsudbyder er beliggende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil vi altid sikre, at overførsel af personoplysninger beskyttes af passende sikkerhedsforanstaltninger, nemlig brugen af standard databeskyttelsesklausuler vedtaget eller godkendt af Europa-Kommissionen, hvor databeskyttelsens myndighed ikke mener, at tredjelandet har tilstrækkelige databeskyttelseslove, der er certificeret til beskyttelse af personlige oplysninger.

    HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

    På ethvert tidspunkt, mens vi er i besiddelse af eller behandler dine personlige data, er dine rettigheder som følger: 


     

    IDENTIFIKATION ER PÅKRÆVET FOR AT FÅ ADGANG TIL HVILKE PERSONLIGE INFORMATIONER DER ER OPBEVARET

    Hvis du anmoder om adgang til dine oplysninger, skal vi bruge alle rimelige foranstaltninger for at bekræfte din identitet, før vi kan udlevere oplysninger. Disse foranstaltninger findes kun for at beskytte dine oplysninger og for at mindske risikoen for identitetssvindel, tyveri eller uautoriseret adgang til dine oplysninger.

    Vi beder dig derfor om at sende os originale eller bekræftede kopier af følgende dokumentation: pas, identitetskort, fødselsattest eller kørekort. En af ovennævnte dokumenter er påkrævet for at anmode om personlige oplysninger.

    Vi vil bestræbe os på at svare inden for en måned. Hvis du vil udøve en af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os enten via vores formular eller ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor i afsnittet "Sådan kontakter du os".

    HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE INFORMATIONER?

    Vi vil gemme dine personlige data så længe du har en konto og så længe som nødvendigt for at overholde vores lovmæssige forpligtelser, løse tvister, forhindre misbrug eller håndhæve vores handelsbetingelser.

    Når vi ikke længere behøver dine personlige oplysninger, bliver de slettet eller anonymiseret, så du ikke længere kan identificeres med dem.

    Vi ødelægger sikkert alle finansielle oplysninger, når vi har brugt dem og ikke længere har brug for dem.

    HVORDAN ER MINE PERSONLIGE DATA SIKRET?

    Perfect Jeans vil gøre alt for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi anvender de nyeste industristandarder og sikkerhedsforanstaltninger såsom SSL/TLS-kryptering til beskyttelse af brugerdata og personlige oplysninger.

    Vores mål er at have alle hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende for risikoen for behandling og brug af personoplysninger. Vi har beskyttelsesprocesser på plads for at sikre den fortsatte fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed hos vores eller tredjeparts behandlingssystemer og tjenester samt evnen til at genoprette tilgængeligheden og adgangen til personoplysninger i tide i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse.

    Dine data gemmes altid i sikre miljøer, og vi giver vores medarbejdere træning om bedste praksis for databeskyttelse og kræver, at de indgår en fortrolighedsaftale.

    Du kan få adgang til og redigere personlige oplysninger, når du logger ind på din konto. For at logge ind skal du kende dine loginoplysninger (e-mail-adresse og adgangskode). Der er ingen måde at få adgang til personlige oplysninger uden at kende log ind oplysningerne, derfor kan ingen uautoriserede parter få adgang til det. Vi beder dig derfor om at holde dit kodeord hemmeligt og ikke dele det med nogle andre (heller ikke venner og familie). Venligst informer os straks, hvis du ved eller har mistanke om at have mistet dit log ind, eller ved at en anden har adgang til din konto.

     

    LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER ELLER TIL VORES SOCIALE MEDIER

    Vores hjemmeside eller nyhedsbreve kan til tider indeholde links til og fra andre hjemmesider hos vores partnere, annoncører og tilknyttede virksomheder. Bemærk venligst, at denne fortrolighedspolitik kun gælder for denne hjemmeside. Hvis du besøger nogen af disse hjemmesider, foreslår vi derfor, at du læser deres egen privatlivspolitik, da vi ikke afholder noget ansvar for disse politikker.

    SÅDAN KONTAKTER DU OS

    Hvis du har nogle spørgsmål omkring vores privatlivspolitik eller har nogle spørgsmål til dine person data, så kontakter os venligst via vores kontakt formular eller ved at sende et brev til:
    Privatlivspolitik, Perfect Jeans ApS
    Abildvej 5A
    5700 Svendborg
    Danmark

     

    ÆNDRINGER TIL VORES PRIVATPOLITIK

    Vi holder vores privatlivspolitik under regelmæssig gennemgang. Vi vil opdatere eventuelle ændringer på denne side. Hvis der foretages væsentlige ændringer, kontakter vi dig direkte via e-mail, så du kan gennemgå ændringerne. 

    Kom gerne tilbage jævnligt for at tjekke ændringer.

    Privatlivspolitikken var lavet d. 12 Juni 2019.